top of page

SHQIPE

Të nderuar fëmijë, adoleshentë dhe prindër

Është qëllimi i ekipit tonë mjekësor të praktikës që t’u ofrojmë të gjithë pacientëve (nga foshnjet deri te 18 vjecarët) një kujdes individual mjekësor në bazë të njohurive të fundit shkencore.

Ne do t’u kërkojmë juve që t’i sillni këto dokumente për konultime:

 • kartelën e sigurimit shëndetësor ose certifikatën e “Sozialamt” (ju kërkohet një herë në tre muaj)

 • Kartelën e vaksinimit  

 • Librin e verdhë ( e sariht) "Kinder-Untersuchungsheft"

 • Dokumente e vizitave të mëparshme te mjeku.

Doktorët tanë nuk janë në gjendje të komunikojnë me ju ne gjuhën Shqipe. Kështuqë nëse nuk mund të flisni Gjermanisht atëher ne ju rekomandojmë që ta gjeni një përkthyes.

Ne sigurojmë këto shërbime mjekësore:

VIZITA DIAGNOSTIKE:

 • Examinime të veshkave, kukave, trurit dhe abdomenit me ultrazë • Analiza të funksionimit të mushkërive

 • Analiza të urinës

 • Analiza për gjetjen e streptokokut

 • Analiza te shikimit

 • Analiza të dëgjimit

 • Analiza alergjike (të gjakut dhe lëkurës)

 • Analiza të gjakut  

 • EKG

 • Teste të zhvillimit gjuhësor

 • Teste të intelingjencës

 • Studime të zhvillimit të psikomotorike

 • Ekzaminimin fizik për hyrje në karrierë

KUJDES TERAPEUTIK:

 • Asistencë  mjekësore të foshnjeve, fëmijëve, dhe adoleshentëve deri  në 18 vjec

 • Ekzaminime parandaluese mjekësore duke filluar nga foshnjet 3 ditëshe deri ne 18 vjec

 • Vaksinimin e fëmijëve, adoleshentëve dhe prindërve

 • Imunoterapia ndaj alergjive

 • Kujdes psikosomatik

 • Kujdesi pediatrik social

 • Program rehabilitimi

 • Trajtim i pacientëve me dermatit atopik (inflamacion i lëkurës) dhe alergjitë ushqimore

 • Ndërhyrje të vogla kirurgjike (p.sh. kujdesi ndaj palgëve, djegie, lungat, përvëlimet)

KËSHILLIM MJEKËSOR

 • Udhëzim të vaksinimit

 • Këshilla të ushqyerjes

 • Konsultime rreth peshës

 • Këshilla rreth ushtrimeve fizike

SHËRBIME SHTESË  

Praktika jonë mjekësore gjithashtu siguron këto shërbime, të cilat nuk janë të mbuluara nga sigurimi publik shëndetësor. Fatkeqësisht, këto duhet të paguhen për secilin pacient. Këto shërbime përfshijne:

 • Ekzaminime mjekësore për aktivitete sportive

 • Ekzaminime thelbësore për kopsht/parashkollor

 • Këshillim mjekësor rreth udhëtimit dhe vaksinime gjatë udhëtimeve

 • Raporte mjekësore

bottom of page